Beiratkozás

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Besenyszögi Napsugár Bölcsőde 2024/2025-ös nevelési-gondozási évre a beiratkozás időpontja:

2024. május 06-10.

A nevelési év közben is folyamatos a felvétel abban az esetben, ha az intézmény rendelkezik szabad férőhellyel.  

A 2024/2025-ös nevelési évre a jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • Bölcsődei jelentkezési lap, ami letölthető a bölcsőde honlapjáról (besenyszogibolcsode.hu ) vagy személyesen átvehető a bölcsődében, május 06-tól 05-ig 9-11 óra között.
 • Gyermek és a szülő lakcímkártya másolata.

A bölcsődei ellátást elsősorban azok a szülők kérheti, akik

 • munkavégzésük (ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is)
 • munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük,
 • nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük,
 • betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Ezen túl különösen annak a gyermeknek kell biztosítani a bölcsődei ellátást,

 • akiknek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
 • akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
 • akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni

 • ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
 • a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
 • az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket,
 • a védelembe vett gyermeket.

 A jelentkezési lapok leadhatók személyesen a bölcsődében vagy scannelve a besenyszogi.bolcsode@gmail.com e-mailre is megküldhetők.

A 2024/2025-ös tanévre, az addig beérkezett bölcsődei felvételi kérelmek elbírálásáról 2024. május 31-ig e-mailben küldünk értesítést.

A jelentkezési lap letöltéséhez kattintson ide

A tájékoztató letöltéséhez kattintson ide